Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι μαρίνες αυτό το καλοκαίρι - Τι ισχύει για σκάφη αναψυχής - Real.gr

Σε διαβούλευση με τους φορείς του τουρισμού έχει δοθεί και το υγειονομικό πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επανέναρξη της λειτουργίας των μαρίνων, μετά τη σταδιακή άρση των περιορισμών κατά του κορωνοϊού.

Της Ευας Οικονομάκη

Προϋπόθεση για την είσοδο και έξοδο κάποιου σκάφους σε μαρίνα είναι η υποχρέωση δήλωσης υγείας του σκάφους, στην οποία θα αναφέρεται η κατάσταση υγείας των επιβαινόντων και ο αριθμός επιβατών και μελών πληρωμάτων τα οποία βρίσκονται εντός του σκάφους, ενώ σε κάθε σκάφος επιτρέπεται ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σε κάθε σκάφος επιτρέπεται να επιβαίνουν τα άτομα τα οποία επιβιβάστηκαν κατά τον απόπλου του σκάφους όταν αυτό ξεκίνησε το ταξίδι και δεν επιτρέπεται η επιβίβαση άλλων ατόμων σε ενδιάμεσους προορισμούς.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει το νέο πρωτόκολλο:

Δηλώσεις υγείας και αριθμού επιβαινόντων των σκαφών

Στους βασικούς κανονισμούς εισόδου και εξόδου κάθε σκάφους θα περιλαμβάνεται η υποχρέωση δήλωσης υγείας του σκάφους για όλα τα πλοία στην οποία θα αναφέρεται η κατάσταση υγείας των επιβαινόντων και ο αριθμός επιβατών και μελών πληρωμάτων τα οποία βρίσκονται εντός του σκάφους.

Η δήλωση θα πρέπει να αποστέλλεται κατά τη διάρκεια παραμονής του σκάφους στην αρμόδια λιμενική αρχή εάν αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία στην αρχική δήλωση. Για τη δήλωση της υγείας του σκάφους θα πρέπει να συμπληρώνεται ένα έντυπο και θα αποστέλλεται στο λιμεναρχείο. Εάν διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα COVID-19, θα ενεργοποιηθεί το σχέδιο διαχείρισης ύποπτου περιστατικού COVID-19.

Σε κάθε σκάφος επιτρέπεται ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε σκάφος επιτρέπεται να επιβαίνουν τα άτομα τα οποία επιβιβάστηκαν κατά τον απόπλου του σκάφους όταν αυτό ξεκίνησε το ταξίδι και δεν επιτρέπεται η επιβίβαση άλλων ατόμων σε ενδιάμεσους προορισμούς.

Μέσα ατομικής προστασίας

Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας και να διανεμηθούν στο προσωπικό της μαρίνας ανάλογα με τα καθήκοντά τους, μαζί με τις οδηγίες για την ορθή χρήση τους.

Κανονισμοί για το προσωπικό και τους πελάτες

 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας

Η χρήση μάσκας συστήνεται να εφαρμόζεται από το προσωπικό, τους πελάτες και κάθε άλλο άτομο το οποίο εισέρχεται στους εσωτερικούς στεγασμένους χώρους της μαρίνας.

Η χρήση γαντιών θα πρέπει να γίνεται από το προσωπικό της μαρίνας κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων, την παροχή βοήθειας κατά την πρόσδεση, καθώς και άλλων διαδικασιών που χρειάζεται να αγγιχθούν επιφάνειες εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα και δεν υπάρχει κοντά εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών αλλά ούτε και σταθμός με αντισηπτικά.

Η τοποθέτηση και η αφαίρεση των γαντιών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ορθής εφαρμογής τους. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών πρέπει να εφαρμόζεται υγιεινή των χεριών με σαπούνι και νερό ή με αντισηπτικό.

 • Ατομική υγιεινή

Θα πρέπει να εφαρμόζεται η υγιεινή των χεριών με σαπούνι και νερό. Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας αλκοόλης 70%. Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών.

Στην είσοδο των εσωτερικών στεγασμένων χώρων της μαρίνας θα πρέπει να υπάρχουν σταθμοί αντισηπτικών.

Θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά η ορθή αναπνευστική υγιεινή, δηλαδή η κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο κατά τον πταρμό και τον βήχα και στη συνέχεια απόρριψη αυτού σε πλαστική σακούλα και εφαρμογή αντισηπτικού στα χέρια. Για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να έχει ληφθεί πρόνοια για τον αντίστοιχο εξοπλισμό (χαρτομάντιλα ή χάρτινες πετσέτες και γάντια μιας χρήσεως, πλαστική σακούλα, κ.λπ.).

Θα πρέπει να μην αγγίζεται το πρόσωπο, η μύτη και τα μάτια.

 • Κοινωνική απόσταση

Στις εγκαταστάσεις των εσωτερικών χώρων της μαρίνας θα πρέπει να διατηρείται η κοινωνική απόσταση με υιοθέτηση μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου, ώστε να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων και με την προαιρετική χρήση υφασμάτινης μάσκας από όποιο άτομο βρίσκεται σε εσωτερικό στεγασμένο χώρο. Η κοινωνική απόσταση 1,5 μέτρων πρέπει να τηρείται και στους εξωτερικούς χώρους από όλα τα άτομα.

 • Αναφορά παραβάσεων

Οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών θα πρέπει να αναφέρεται στο αρμόδιο άτομο της μαρίνας για την πρόληψη κρουσμάτων COVID-19.

Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού

Το προσωπικό της μαρίνας πρέπει να είναι ενημερωμένο και εκπαιδευμένο ανάλογα με τα καθήκοντά του στα εξής: στο σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού COVID-19, στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας, στην εφαρμογή της ατομική υγιεινής και της κοινωνικής απόστασης, καθώς και στους λοιπούς ειδικούς κανονισμούς της μαρίνας για την πρόληψη της λοίμωξης COVID-19.

Με την ευθύνη της διοίκησης της μαρίνας θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και εκπαίδευση στο προσωπικό και στους πελάτες σχετικά με τα μέτρα ατομικής υγιεινής:

 • Τεχνικές πλυσίματος χεριών (συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών).

 • Μετά από ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να πλένονται τα χέρια π.χ. τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά από κάθε επαφή με άλλο άτομο ή τις αναπνευστικές εκκρίσεις αυτού (σάλια, σταγονίδια), με αντικείμενα που αγγίζονται από άλλα άτομα όπως κουπαστές, χειρολαβές κ.ά., πριν την τοποθέτηση της μάσκας, πριν και μετά από την αφαίρεση της μάσκας, πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών, μετά τη χρήση της τουαλέτας, πριν από το φαγητό, πριν ακουμπήσουμε το πρόσωπο κτλ.

 • Σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση αντισηπτικών αντί για πλύσιμο των χεριών (πχ. εάν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα).

 • Στη σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής, και συγκεκριμένα: αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια.

 • Αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.

 • Κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.

 • Ορθή Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκας και γάντια).

Το προσωπικό της μαρίνας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτών θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την άμεση αναφορά των σχετικών συμπτωμάτων της λοίμωξης COVID-19 στον προϊστάμενό τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους πελάτες εφόσον αντιληφθούν συμβατά συμπτώματα.

Αποφυγή συναλλαγών δια ζώσης

Συνιστάται να προτιμώνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι παραγγελίες, οι αγορές υπηρεσιών και αγαθών, εξοπλισμού και να προτιμάται η τηλεφωνική συνεννόηση όσο αυτό είναι δυνατό.

Απολύμανση κοινόχρηστου εξοπλισμού και επιφανειών σε σημεία παροχής

Τα παρακάτω κοινόχρηστα σημεία/εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με καθημερινό πρόγραμμα ή μετά από κάθε χρήση με διάλυμα χλωρίνης 0,1% (4 κουταλάκια του γλυκού χλωρίνης περιεκτικότητας 5% ανά 1 λίτρο νερού) με χρόνο επαφής 10 λεπτών και στη συνέχεια να ξεπλυθούν με νερό:

 • παροχής πόσιμου νερού - κρουνοί, πώματα, μάνικες και άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό νερού

 • σημεία που αγγίζονται στις θέσεις παροχής ηλεκτρισμού στις θέσεις αγκυροβόλησης

 • στις περιοχές που αγγίζονται στο χώρο για την παροχή Α΄ Βοηθειών (το περιεχόμενο του κουτιού πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι άθικτο, να ανανεώνεται και να είναι πάντα διαθέσιμο)

 • εξοπλισμός ναυαγοσωστικής

 • σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων

 • κάδοι απορριμμάτων

 • σημεία διοχέτευσης λυμάτων

 • άλλα σημεία που αγγίζονται συχνά στη χερσαία ζώνη της μαρίνας (ΑΤΜ, κουπαστές, κιγκλιδώματα κ.τ.λ.)

Εγκαταστάσεις υγιεινής

Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια, ντους, χώροι πλύσης χεριών) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις.

Θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με αναρτημένο ενημερωμένο πρόγραμμα με διάλυμα χλωρίνης 0,1% (4 κουταλάκια του γλυκού χλωρίνης περιεκτικότητας 5% ανά 1 λίτρο νερού) με χρόνο επαφής 10 λεπτών. Θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς κατά τη διάρκεια που είναι διαθέσιμες για χρήση.

Εστιατόρια, φαρμακεία, κομμωτήρια, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, πλυντήρια

Τα εστιατόρια, φαρμακεία, κομμωτήρια, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, πλυντήρια θα λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελλάδας.

Τι θα ισχύει για τα σκάφη αναψυχής αυτό το καλοκαίρι

Της Ευας Οικονομάκη

Οι οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε σκάφη αναψυχής μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας αποσαφηνίζονται στο νέο υγειονομικό πρωτόκολλο.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών σε σκάφη αναψυχής είναι ίσος με το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του, ενώ στα ενοικιαζόμενα σκάφη συνιστάται μετά τον καθαρισμό τους να προηγείται τρίωρος εξαερισμός των χώρων πριν την είσοδο νέων ενοίκων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τους νέους κανόνες προβλέπεται:

Καθορισμός του μέγιστου αριθμού επιβαινόντων

Στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου ολικού μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών είναι ίσος με το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.

Στα μηχανοκίνητα σκάφη κλειστού τύπου ολικού μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών είναι ίσος με το 30% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.

Στα μηχανοκίνητα σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών είναι ίσος με το 70% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.

Στα ιστιοφόρα σκάφη δεν θα εφαρμοστεί κάποιος περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων.

Τα παραπάνω όρια ισχύουν έως 15 Ιουνίου 2020 όπου θα επανεκτιμηθεί η εφαρμογή του μέτρου και η επιδημιολογική κατάσταση και ενδεχομένως να αναθεωρηθούν.

Κατάσταση υγείας επιβαινόντων

Σε κάθε σκάφος θα τηρείται βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: α) τα ονόματα των ατόμων που επιβιβάζονται στο σκάφος, β) η ιδιότητά τους (π.χ. πλήρωμα, επιβάτης, επισκέπτης, τεχνικός, κτλ.). γ) οι ώρες επιβίβασης και αποβίβασης από το σκάφος. Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τις λιμενικές και τις υγειονομικές αρχές σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Σε κάθε σκάφος επιτρέπεται να επιβαίνουν τα άτομα τα οποία επιβιβάστηκαν κατά τον απόπλου του σκάφους κατά την έναρξη του ταξιδιού και δεν επιτρέπεται η επιβίβαση άλλων ατόμων σε ενδιάμεσους σταθμούς αλλά ούτε και οι επισκέψεις άλλων ατόμων.

Επιπλέον, σε κάθε σκάφος θα τηρείται βιβλίο παρακολούθησης της κατάστασης υγείας των επιβαινόντων για τα μέλη του πληρώματος και τους επιβάτες. Τα μέλη του πληρώματος και οι επιβάτες θα πρέπει να μετρούν μία φορά την ημέρα τη θερμοκρασία σώματος η οποία θα καταγράφεται στο βιβλίο παρακολούθησης της κατάστασης υγείας των επιβαινόντων. Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τις από τις λιμενικές και τις υγειονομικές αρχές σε ηλεκτρονική ή εκτυπωμένη μορφή.