City: Kefalonia

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax30210854345

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302671042336

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302671026605

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302674041200

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302671026601

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax00302671022631

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax00302671041205

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax00302674041276

AMMES beach in KEFALLONIA, ,

Κατηγορία:Παραλίες
AVITHOS beach in KEFALLONIA

AVITHOS beach in KEFALLONIA, ,

Κατηγορία:Παραλίες
SKALA Beach in KEFALLONIA

SKALA Beach in KEFALLONIA, ,

Κατηγορία:Παραλίες