Ενεργοποιήθηκε ο θεσμός ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

boatyardΕνεργοποιήθηκε ο θεσμός ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, όπως προβλέπεται από το νόμο 3842/2010  μετά από πολλές καθυστερήσεις. Ο θεσμός της ακινησίας μειώνει την αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) για τα Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, σε περίπτωση ακινησίας αυτού, περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες ακινησίας του σκάφους.

Διάστημα ακινησίας μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (ανεξαρτήτως μήκους και σημαίας). Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί αφού είχε μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών.

Τελικά προχθές - 14 Μαρτίου - δόθηκαν οι αναμενόμενες οδηγίες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς τις λιμενικές αρχές για την παραλαβή των πιστοποιητικών και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.

Επισυνάπτουμε τη σχετική οδηγία που έχει αποσταλεί σε όλα τα λιμεναρχεία και λιμενικά φυλάκια της χώρας. Παρακαλώ κάντε Click Εδώ.