Ειδικός φόρος έως 1.300 ευρώ ανά μέτρο για τα σκάφη

Φόρους - φωτιά που ξεκινούν από 3.300 ευρώ και υπερβαίνουν ακόμη και τα 14.800 ευρώ επιβάλλει η κυβέρνηση στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής για να αντιμετωπίσει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Τι προβλέπεται 
Χθες κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο:

1. Επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα και στα ιστιοφόρα άνω των 15 μέτρων. Ο φόρος υπολογίζεται κλιμακωτά ανάλογα με το μήκος του πλοίου και κυμαίνεται από 300 έως 1.300 ευρώ ανά μέτρο για τα μηχανοκίνητα σκάφη (βλ.πίνακα) και από 200 έως 600 ευρώ ανά μέτρο για τα ιστιοφόρα (βλ.πίνακα).

2. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται εφόσον τα σκάφη παραμένουν στην ελληνική επικράτεια για διάστημα άνω των 40 ημερών τον χρόνο.

3. Τα μηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 μέτρων και τα ιστιοφόρα μέχρι και 15 μέτρα καταβάλλουν ειδικό τέλος καταγραφής ύψους 1 ευρώ.

4. Το 50% του ειδικού φόρου επιστρέφεται στους υπόχρεους κυρίους επαγγελματικών σκαφών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

5. Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% επί του ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής του.

6. Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 15% επί του ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του σκάφους (μήκος, κατηγορία, σημαία κ.λπ).

7. Απαγορεύεται η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που δεν έχει καταβάλει τον ειδικό φόρο.

8. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής.

9. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική ή  ξένη σημαία τα οποία είναι νηολογημένα στην Ελλάδα ή ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας κατά την 31η Μαρτίου 2009.

10. Η έκτακτη εισφορά είναι ίση με το ύψος του ειδικού φόρου. Δηλαδή για ένα σκάφος 15 μέτρων η έκτακτη εισφορά ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, όσο είναι και ο ειδικός φόρος.

11. Η έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται:

Σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία 30 μέρεςπριν την έναρξη ισχύος του νόμου είναι νηολογημένα στους λιμένες των νομών Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

Σε μηχανοκίνητα σκάφη έως 10 μέτρα και ιστιοφόρα έως και 15 μέτρα.

Σε πλοία αναψυχής με ξένη σημαία όταν είναι ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονται ελληνικής επικράτειας πάνω από 40 ημέρες τον χρόνο.

12. Η έκτακτη εισφορά θα καταβληθεί μέχρι 15 Νοεμβρίου 2009 με δήλωση που υποβάλλει ο υπόχρεος στην εφορία.

13. Την έκτακτη εισφορά θα καταβάλουν και ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών η οποία όμως θα τους επιστραφεί μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών.

Τα σκάφη που απαλλάσσονται από την εισφορά

Η έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται:

Σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία 30 μέρες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου είναι νηολογημένα στους λιμένες των νομών Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

Σε μηχανοκίνητα σκάφη έως 10 μέτρα και ιστιοφόρα έως και 15 μέτρα.

Σε πλοία αναψυχής με ξένη σημαία όταν είναι ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονται ελληνικής επικράτειας πάνω από 40 ημέρες τον χρόνο.

Τα συγκεκριμένα μέτρα αν και εφόσον ληφθούν δίνουν ένα ακόμη καίριο πλήγμα στην ήδη ταλαιπωρημένη αγορά των σκαφών αναψυχής. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες πολλοί ιδιοκτήτες προετοιμάζοντα ήδη για την αλλαγή σημαίας και την μεταφορά των σκαφών τους σε "φιλικότερα" νηολόγια όπως αυτά της Τουρκίας και της Κροατίας. Αν η κυβέρνηση επιμείνει σε αυτά τα παράλογα μέτρα το μόνο αποτέλεσμα που θα επιφέρει είναι να μείνουν άνεργοι αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι που κινούνται στο χώρο του Yachting...