City: Lipsi (Leipsi)

TOURKOMNIMA & KSEROKAMPOS (XEROKAMPOS) beaches in LIPSI (LEIPSI)

TOURKOMNIMA & KSEROKAMPOS (XEROKAMPOS) beaches in LIPSI (LEIPSI), ,

Κατηγορία:Beaches in Greece
ELENI (ELENA) beach in LIPSI (LEIPSI)

ELENI (ELENA) beach in LIPSI (LEIPSI), ,

Κατηγορία:Beaches in Greece
KATSADIA & PAPANDRIA beaches, bay and anchorage in LIPSI (LEIPSOI)

KATSADIA & PAPANDRIA beaches, bay and anchorage in LIPSI (LEIPSOI), ,

Κατηγορία:Beaches in Greece
KAMARES (KAMARIES) beach in LIPSI (LEIPSI)

KAMARES (KAMARIES) beach in LIPSI (LEIPSI), ,

Κατηγορία:Beaches in Greece
ELENI (ELENA) beach in LIPSI (LEIPSI)

ELENI (ELENA) beach in LIPSI (LEIPSI), ,

Κατηγορία:Παραλίες
KAMARES (KAMARIES) beach in LIPSI (LEIPSI)

KAMARES (KAMARIES) beach in LIPSI (LEIPSI), ,

Κατηγορία:Παραλίες
KATSADIA beach, bay and anchorage in LIPSI

KATSADIA beach, bay and anchorage in LIPSI, ,

Κατηγορία:Παραλίες
TOURKOMNIMA & KSEROKAMPOS (XEROKAMPOS) beaches in LIPSI (LEIPSI)

TOURKOMNIMA & KSEROKAMPOS (XEROKAMPOS) beaches in LIPSI (LEIPSI), ,

Κατηγορία:Παραλίες