State: Karpathos

Lefkos beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Beaches in Greece

Mikri Amopi beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Beaches in Greece

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302245061410

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302245091066

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302245029000

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302245051501

Votsalakia beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Beaches in Greece

Finiki beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Beaches in Greece

Arkassa beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Beaches in Greece

Damatria beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Beaches in Greece

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302245081194

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245061410

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245091066

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245029000

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245051501

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245061249

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245081194

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302245022774

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Telephone302245051038
Fax302245051038

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245081004

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245061406

,

Κατηγορία:Hotels
Fax302245022774

,

Κατηγορία:Hotels
Telephone302245051038
Fax302245051038

Arkassa beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Παραλίες

Damatria beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Παραλίες

Finiki beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Παραλίες

Lefkos beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Παραλίες

Mikri Amopi beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Παραλίες

Votsalakia beach on Karpathos, ,

Κατηγορία:Παραλίες