Εως 15 Νοεμβρίου η έκτακτη εισφορά για τα σκάφη αναψυχής

Την έκτακτη εισφορά θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι κάτοχοι σκαφών αναψυχής. Η έκτακτη εισφορά η οποία φθάνει μέχρι και τα 1.300 ευρώ ανά μέτρο, επιβάλλεται στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική ή ξένη σημαία τα οποία είναι νηολογημένα στην Ελλάδα ή ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας κατά την 31η Μαρτίου 2009.

Η έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται:

Σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία μέχρι τις 8 Ιουλίου ήταν νηολογημένα στους λιμένες των νομών Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

Σε μηχανοκίνητα σκάφη έως 10 μέτρα και ιστιοφόρα έως και 15 μέτρα.

Σε πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, όταν είναι ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας που δεν υπερβαίνει τις 40 ημέρες στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 15 Νοεμβρίου 2009.

Με δήλωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται μέχρι 15 Νοεμβρίου 2009 με δήλωση που υποβάλλει ο υπόχρεος στη εφορία. Την εισφορά θα πρέπει να πληρώσουν και ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών, η οποία όμως θα τους επιστραφεί μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών.

Το ύψος της έκτακτης εισφοράς για τα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

Για τα πρώτα 13 μέτρα 300 ευρώ ανά μέτρο.

Για τα επόμενα 4 μέτρα (14 - 17 μέτρα), 550 ευρώ ανά μέτρο.

Για τα επόμενα 4 μέτρα (22 - 25 μέτρα) 1.050 ευρώ ανά μέτρο.

Για τα 26 μέτρα και άνω 1.300 ευρώ ανά μέτρο.

Η εισφορά για ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος τους πλοίου ως εξής:

Για τα πρώτα 20 μέτρα 200 ευρώ ανά μέτρο.

Για τα επόμενα 5 μέτρα (21-25 μέτρα) 400 ευρώ ανά μέτρο.

Για τα 26 μέτρα και άνω 600 ευρώ ανά μέτρο.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής της ειδικής εισφοράς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% επί της οφειλόμενης εισφοράς για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επί ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής όπως μήκος, κατηγορία, είδος (μηχα­νοκίνητο-ιστιο­φόρο- παραδοσιακό), σημαία, ταυτότητα κύριου ή κατόχου φυσικού ή νομικού προσώπου και ΑΦΜ επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 5% επί της έκτακτης εισφοράς.

 Απαγόρευση
Επίσης, αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση δεν επιτρέπεται ο απόπλους και η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην εισφορά.

Φόρμα Υπολογισμού