City: Lefkada

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302645092571

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302645095189

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302645071376

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302645031122

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302645072215

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302645092233

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302645031414

,

Κατηγορία:Ξενοδοχεία
Fax302645025210

LYGIA beach in LEFKADA, ,

Κατηγορία:Παραλίες

Agios Giannis beach in Lefkada, ,

Κατηγορία:Παραλίες

GYRA beach in LEFKADA, ,

Κατηγορία:Παραλίες

MIKROS GIALOS beach in LEFKADA, ,

Κατηγορία:Παραλίες

MYLOI beach in LEFKADA, ,

Κατηγορία:Παραλίες
NIKIANA beach and little harbour in LEFKADA

NIKIANA beach and little harbour in LEFKADA, ,

Κατηγορία:Παραλίες
PEFKOULIA beach in LEFKADA

PEFKOULIA beach in LEFKADA, ,

Κατηγορία:Παραλίες
SIVOTA fishing village and beach in LEFKADA

SIVOTA fishing village and beach in LEFKADA, ,

Κατηγορία:Παραλίες

VASSILIKI beach in LEFKADA, ,

Κατηγορία:Παραλίες